Mijn schilderijen zijn een spontane, esthetische uitdrukking van gevoelsontroering, met verwaarlozing van de herkenbare vorm.
In een driftig geladen handschrift laat ik een gepassioneerd gebruik zien van kleur, ruimte en compositie.
Lijnen en kleuren gaan op zoek naar de essentie, intuïtief improviserend rond een thema, gevoel of idee.
Dit lyrisch-abstracte werk wissel ik af met realistische portretten (al of niet in opdracht) en life-modelstudies in verf of brons, wat mijn inspiratie vergroot omdat alles voortdurend in beweging is.
Mijn kunst vertegenwoordigt datgene wat ik niet in woorden kan uitdrukken, het is een poëtische, kleurrijke vertaling van gevoelens, een respons op het dagelijks leven, mijn autobiografie in deze wereld.